1. nl
 2. fr
 3. eng

Behandelingen

Hoe zijn wij tandverzorging in onze praktijk?

We bieden onze patiënten restauratieve en preventieve tandheelkunde aan van een zo hoog mogelijk niveau. Dit alles gebeurt onder optimaal hygiënische omstandigheden door een team van 6 tandartsassistentes en 3 tandartsen.

Preventie

Een gezonde mond begint bij een goede mondhygiëne. In onze praktijk proberen we steeds de nadruk te leggen op de correcte manier van tanden poetsen, zowel met de tandenborstel als interdentaal met behulp van tandenstokers, floss of borsteltjes. We raden u aan om minstens één maal per jaar op controle te komen. Tijdens deze zittijd worden alle tanden en tandvlees grondig gecontroleerd, worden indien nodig RX'en genomen en alle tanden goed gereinigd.

Zijn er toch problemen geconstateerd?

Deze worden met u besproken en verdere afspraken worden vastgelegd.

Is alles oké?

In onderling overleg sturen wij u een herrinnering via mail of brief om op het gepaste tijdstip terug een afspraak te maken voor een nieuwe controle.

 • Vullingen

  Als er tijdens de controle cariës (gaatjes) of vullingen worden ontdekt die niet meer voldoen, dan krijgt u een bijkomende afspraak. De tand wordt hersteld met behulp van een composiet (tandkleurige) vulling om het meest esthetische resultaat te bekomen.

 • Endodontie

  Wanneer er een abces onder een tand aanwezig is of als een tandzenuw geïrriteerd is door een diepe cariës of vulling moet deze tand ontzenuwd worden. Dit is een lange behandeling waarbij de wortelkanalen gedesinfecteerd worden en adequaat worden opgevuld. Soms wordt er in samenspraak met u beslist dat een gespecialiseerde tandarts de behandeling zal uitvoeren. We werken samen met verschillende specialisten die we via mail op de hoogte brengen van de noodzakelijke behandeling.

 • Kroon- en brugwerk

  Een tand die voor het grootste deel uit vullingsmateriaal bestaat is verzwakt. Om deze toch op lange termijn te behouden wordt deze best overkroond. De tand wordt langs alle kanten ingekort en er wordt een afdruk gemaakt van de beslepen tand. De afdruk wordt naar het labo gestuurd en daar wordt de gepaste kroon vervaardigd. In een 2de zittijd wordt dan de definitieve kroon op de tand gecementeerd. Als er een tand is verloren gegaan kan deze ontbrekende tand of tanden vervangen worden door middel van een brug op naburige tanden.

 • Implantaatgedragen tanden

  In sommige gevallen zijn tanden echter niet meer te behouden en dienen deze verwijderd te worden. Er kunnen titanium kunstwortels in het bot geplaatst worden waarop nieuwe tanden geplaatst worden. Er bestaat een hele waaier aan mogelijkheden die op maat van onze patiënt uitgevoerd kunnen worden. Ook het plaatsen van de implantaten kan in onze praktijk en gebeurt door een specialist ter zake, namelijk Dr Ali Tahmaseb.

 • Prothese

  Het klassieke kunstgebit is heden ten dage nog steeds een oplossing die door sommige patiënten verkozen wordt. Met de opkomst van de implantaten kunnen we ook kunstgebitten maken die verankerd zijn aan de implantaten, wat een groter comfort met zich mee brengt en toch makkelijk te onderhouden is.

 • Anti-snurk beugel

  In bepaalde gevallen kan een speciale beugel het snurken ’s nachts verhelpen. Eerst moet er samen met een neus-keel en oorarts bekeken worden of u in aanmerking komt voor deze behandeling. De beugel zorgt voor een voorwaartse positie van de onderkaak zodat ’s nachts de tong niet naar achter kan vallen. Dit zorgt ervoor dat de tong niet kan trillen in de keel en dat er geen snurkgeluid wordt geproduceerd.

 • Orthodontie

  Onder orthodontie verstaan we het verplaatsten van tanden met behulp van een beugel of brackets (blokjes). Deze behandeling voeren we zelf niet uit in onze praktijk. We weken samen met verschillende orthodontisten in de buurt zodat we u kunnen begeleiden om tot het meest esthetische resultaat te komen.

 • Bleaching

  Het systeem dat we hanteren voor het witten van de tanden is ‘home bleaching’. Er worden afdrukken van de tanden genomen en een bleekbeugel wordt door de tandtechnieker gemaakt. In een volgende afspraak wordt u uitgelegd hoe u de beugel met bijhorende bleekprodukten dient te gebruiken. Het voordeel van dit systeem is dat u zelf bepaald hoeveel je wilt bleken en je de bleekprocedure makkelijk kan herhalen wanneer u dit nodig acht.

 • Urgentie

  Elke dag voorzien wij tijd om patiënten met acute problemen op te vangen. U kan ons best telefonisch contacteren op het nummer 02/731 38 43. Samen met u zoeken we naar een geschikte oplossing om u zo snel mogelijk te ontvangen. Treden er problemen op tijdens het weekend of op een feestdag? U kan steeds terecht van 9 tot 18u op de wachtdienst van het verbond der vlaamse tandartsen waar ook onze tandartsen aangesloten zijn op het nummer 0903/39969

 • Tandvleesproblemen

  Als er vanwege een tandvleesontsteking botverlies optreedt rondom de tanden spreken we van parodontitis. Deze ontsteking moet behandeld worden om verder botverlies en eventueel verlies van tanden te vermijden. Er wordt een afspraak bij Kim Vermeulen gemaakt en zij zal de correcte behandeling uitvoeren. Ook tandvlees- en botcorrecties worden door onze parodontoloog uitgevoerd onder lokale verdoving.